Finans

Finans dünyasında itibarını güçlendirmek ve sektördeki varlığını geliştirmek için şirketler tüm paydaşlarla doğru ve düzenli ilişkiler kurmalı. Bu ilişkiler ağı içinde doğru iletişim ise özel bir deneyim ve disiplin gerektiriyor.

Şirketler için gün geçtikçe artan rekabet ortamı ve globalleşen pazarda varlığını sürdürebilmek, uluslararası rekabet koşullarına ayak uydurmak, yatırımcı ilişkilerini geliştirecek daha fazla yerli ve yabancı sermayeyi cekebilmek icin finansal iletişim çok önemlidir.

Finans dünyasında şirketler çok yönlü düzenleyici manzaralarla ve kamusal algı zorluklarıyla karşı karşıyadır. Kamu işleri ve hükümet ilişkileri yönetim danışmanlığımız, finans firmalarının bu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Anahtar hükümet yetkilileri ve paydaşlarla ilişkiler kurarak müşterilerimize elverişli politikalar için savunma stratejileri ve içgörüleri sağlarız. Ayrıca, finans sektöründe güven oluşturma açısından hayati olan olumlu bir kamusal imaj oluşturmalarında onlara rehberlik ediyoruz.

Hiç şüphesiz finans dünyasında verilerin anlık olarak işlenmesi analiz edilmesi, aksiyon alınması ve bunların hayata geçirilmesi gibi konular sektörde şirketleri ya da kişileri öne çıkarır. Aynı zamanda üretilen değerlerin finansal paydaşlarla doğru ve güvenli bir şekilde paylaşılması gerekir. işte bu noktada da finansal iletisim ile SAS, müşterilerinin sektördeki tüm paydaşlarla ilişkilerini düzenler ve kurumsal imajina katkı sağlar.

Bu ilişki ağı içinde SAS aynı zamanda uzmanlığını, pazarlara yonelik özel deneyimini, tecrübe ve stratejik iletişim becerilerini, sektörün ihtiyaçlarıyla harmanlayabilen finansal iletişim danışmanlığı şirketidir.

Finans sektörüne verdiğimiz hizmetlerimiz:
• Stratejik tavsiyeler
• Finans medyasıyla ilişkiler
• Alıcı ve satıcı analiz iletişimi
• Tartışmalı ve dostane birleşme ve satın almalar
• Yatırımcı ilişkileri
• Sunum eğitimi
• Kriz yönetimi
• Kurumsal finansal aktivite konusunda çalışan iletişimi