Kamu İlişkileriKamu İlişkileri ve kamuoyu nezdindeki itibar, bir şirketin hayatta kalması ve hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli unsurdur. Bu yüzden Kamu İlişkileri danışmanlığı sizin için olduğu kadar bizim için de önemli. Size, hükümet başta olmak üzere tüm kamu ve STK paydaşlarıyla olan ilişkilerinizde stratejik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İş dünyası için hükümet ile ilgili ilişkiler önemli bir çalışma alanıdır. Müşterilerimizin; Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Politika Kurulları, Bakanlıklar, kamu kurumları, STK’lar, yerel yönetimler dahil çeşitli paydaşlarla olan ilişkilerini geliştirmek için savunuculuk kampanyaları ve aksiyon planları hazırlıyoruz. Yol haritamızda, birlikte çalıştığımız şirketin kamu ile iletişim ve etkileşimi için doğru stratejiler nelerdir, bu stratejileri nasıl uygulamak gerekir ve sonuçlar nasıl analiz edilir gibi soruların cevapları yer alıyor. Bu çerçevede size karar alma sürecinde stratejik yönlendirme sunuyoruz. Böylece size özel geliştirdiğimiz kampanya sayesinde kamuda ve özel sektördeki paydaşlarınız üzerinde etki yaratmanızı sağlıyoruz.

Enerji, uluslararası ticaret, teknoloji, gıda, sağlık ve endüstriyel politikalar başta olmak üzere birçok farklı sektör ve konuda, deneyimli ekibimizle hizmet sunuyoruz.