Ekrem Utku

İstanbul’da 1969 yılında doğan Ekrem Utku, Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bolumu mezunudur. Çalışma hayatına birincilikle kazandığı Dışişleri Bakanlığı’nda başladı. 1994-1997 yılları arasındaki Dışişleri Bakanlığı’ndaki çeşitli diplomasi ve yönetim görevlerin ardından özel sektöre geçerek, 1997-2003 yılları arasında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde uluslararası satış ve pazarlama alanında üst düzey yöneticilik yaptı.

 

2003 yılında, perakende sektöründe faaliyet gösteren Birleşmiş Markalar Derneği’nde (BMD) Genel Sekreter olarak göreve başlayan Ekrem UTKU, 2017’ye kadar süren görevi sırasında BMD’yi 47 milyar USD satış büyüklüğüne sahip 440 tanınmış Türk markası ve uluslararası markanın yer aldığı, uluslararası perakendede bilinen, Türk perakendesinin önde gelen sektörel kuruluşuna dönüştüren sureci yönetti.

 

Yurtdışında Türk perakendesini ve Türk markalarını uzun yıllar temsil eden Utku, ticari diplomasi, uluslararası ticaret ve uluslararası perakendede edindiği yaklaşık 30 yıllık bilgi birikimini ve deneyimine dayanan faaliyetlerini Londra’da sürdürmektedir. Utku, global büyüme faaliyetleri yürüten Türk markalarına, Türk perakende pazarına girmek isteyen uluslararası alışveriş merkezi yatırımcıları, proje geliştiriciler, uluslararası fonlar, yönetim şirketleri ve perakende markalarına hizmet vermektedir.

Ekrem Utku, uluslararası satış-pazarlama ve perakendede Türkiye’yi ve Türk ekonomisini güçlendirme, ihracatımızı büyütme hedefiyle çalışırken, diplomaside edindiği sistematik çalışma disiplinini özel sektörün her alandaki esnek ve hızlı hareket etme yeteneği ile birleştirmektedir.

 

Londra, Dubai, Paris, Roma, Madrid, New York gibi şehirlerdeki perakende etkinlikleriyle temsilci ve partner olarak çalışan Utku, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda konuşmacı, panelist ve moderator olarak yer almaktadır.